Plná moc vzor 2009

Plná moc vzor 2009

Pokud potřebujete pověřit jinou osobu k určitým úkonům, je plná moc jedním ze způsobů. Plná moc je víceméně smlouva uzavřená mezi zmocněncem a zmocnitelem (což je osoba, která se nechává zastupovat).

Co je nejdůležitější v plné moci?

  • V plné moci musí být jednoznačně uvedeno kdo koho a k čemu opravňuje.
  • Pro jednání s úřady je vhodné úředně ověřit oba podpisy.
  • Přesné vymezení úkonů na které se plná moc vztahuje.
  • Specifikace doby trvání (platnosti) plné moci.
  • Uvedení data a místa podpisu plné moci.
  • Podpisy zmocněnce a zmocnitele.

Konec platnosti plné moci

- odvoláním ze strany zmocnitele,
- vypovězením ze strany zmocněnce,
- provedením úkonu, na který byla plná moc určena,
- smrtní zmocněnce.

Vzor plné moci

Plná moc

Já, níže podepsaný
narozen (a)

trvale bytem

zmocňuji tímto

pana (paní)
narozeného (narozenou)

trvale bytem

k tomu aby mě dle této plné moci zastupoval v následující věci:
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

v plném rozsahu.

Tuto plnou moc uděluji na dobu od ……….. do ………..
V ……….., dne ………..

Zmocnitel

Plnou moc přijímám

V ……….., dne ………..

Zmocněnec

Také si pročtěte:

Žádné komentáře »

Zatím nemáte žádné komentáře.

RSS komentářů k tomuto příspěvku. TrackBack URL

Napsat komentář