Odstupné 2009 při výpovědi

Odstupné 2009 při výpovědi
Podle § 52 zákoníku práce platí: Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů: a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců...

Akademické tituly v ČR, jejich zkratky a vysvětlení

Akademické tituly v ČR, jejich zkratky a vysvětlení
V České republice máme tyto akademické tituly: Bc. (Bakalář) – absolvent bakalářského studijního programu mimo umělecké studia. BcA. (Bakalář umění) – absolvent bakalářského studijního programu v oblasti umění. Mgr. (Magistr) – absolvent humanitních, přírodovědných, právnických, bezpečnostních, farmaceutických a teologických škol. MgA. (Magistr...

Podací lístek – vzor ke stažení 2009

Podací lístek – vzor ke stažení 2009
Podací lístek je používán při podávání všech druhů poštovních zásilek v případech, kdy chce mít zajištěn „důkaz“ zaslání Vaší zásilky. Podací lístek musí vyplnit odesílatel zásilky vždy shodně s údaji na zásilce. Podací lístek ke stažení v PDF souboru najdete zde.

Kódy bank ČR 2009

Kódy bank ČR 2009
Přinášíme seznam kódů bank pro vnitrostátní platební styk. Kódy bank: Kód banky 0100 – Komerční banka a.s. Kód banky 0300 – Českosslovenská obchodní a.s. Kód banky 0600 – GE Money bank a.s. Kód banky 0710 – Česká národní banka 0800 Česká spořitelna a.s. 2010 Fio – družstevní záložna 2020 Bank Of Tokyo – Mitsubishi UFJ 2030 Akcenta...

Plná moc vzor 2009

Plná moc vzor 2009
Pokud potřebujete pověřit jinou osobu k určitým úkonům, je plná moc jedním ze způsobů. Plná moc je víceméně smlouva uzavřená mezi zmocněncem a zmocnitelem (což je osoba, která se nechává zastupovat). Co je nejdůležitější v plné moci? V plné moci musí být jednoznačně uvedeno kdo koho a k čemu opravňuje. Pro jednání s úřady je vhodné úředně ověřit oba podpisy. Přesné...